.

Jäsenyys

 

Liity jäseneksi

Paikallisen yhdistyksen hallitus voi ottaa anomuksesta yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi auto- ja kuljetusalalla toimivia insinöörejä, teknikoita sekä muita autoalalla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä ja Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n sääntöjä.

Lahden Autoteknillisen Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2018 on 58,00 €. Kuukausikokouksia järjestetään kaikkiaan 9 kertaa vuodessa. Kesäisin ei kokouksia pidetä. Kokousten lisäksi järjestetään muutamia retkiä vuodessa, joskus jopa ulkomaille. Lisäksi yhdistys tilaa jäsenelleen Suomen Autolehden, joka on autoalan teknistaloudellinen ammattilehti (tilaus sisältyy jäsenmaksuun).

Jo opiskelijan kannattaa liittyä Hyvät jäsenedut saat jo autoalan opiskelijana. Opiskelijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua ja valmistuva opiskelijajäsen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi ilman liittymismaksua. Jäsenetujen lisäksi opiskelija saa tilaisuuden luoda arvokkaita suhteita alansa osaajiin ja päättäjiin. Opiskelijajäsenen edellytetään olevan teknillisen oppilaitoksen, -korkeakoulun tai vastaavan oppilaitoksen auto- tai kuljetustekniikan opiskelija.

Lahden Autoteknillisen yhdistyksen säännöt

Suomen Autoteknillisen liiton säännöt